От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти. Той отменя действащите досега съответни разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, раздел ІІІ „Здравни изисквания към козметичните продукти”) и Наредба №36 на Министерство на здравеопазването за изискванията към козметичните продукти (ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. бр.27/2013 г.).
Казаното дотук предполагам ви звучи много сухо. Но така нареченият Регламент е много важен, не само защото е нормативен акт от най-висок ранг, който стои над националното законодателство.
Всички козметични продукти, предоставени на пазара в Република България, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
Той вече важи за всяка държава-членка на ЕС и и не е необходим конкретен акт на национален орган, който условно да осигури действието на регламента в съответната държава, както и неговата приоритетност пред националните правни актове. Регламентът засяга пряко нас, европейските потребители на козметични продукти, които наброяваме около 500 милиона. Основният му фокус е върху безопасността на продуктите и защитата на потребителите и животните.

Регламентът е написан много разбираемо дори за средностатистическия потребител. Съветвам ви при каквото и да било съмнение за даден продукт, опаковка, съставка, срок на годност, процедура и т.н. първо да се обръщате към него, а ключовите думи в текста търсете с търсачката.

Можете да го изтеглите оттук в pdf формат:
REGULATION (EU) No 1223:2009

Подобни публикации