Този курс е:
– инструмент за задълбочаване на знанията по козметика;
– предназначен за химици и нехимици, интересуващи се от козметика;
– помага за идентифициране на козметичния продукт, неговите съставки и неговата форма чрез INCI;
– помага да се оцени качеството на козметичния продукт и концентрацията на съставките, като не забравяме, че най-добрият оценител е нашата кожа;
– дава общи знания за формулиране на всяка козметична форма;
– дава основни знания за интерпретиране на етикетите на козметичните продукти;

Какво не е този курс:
– не е курс по козметична етика – био, натурално, еко, веган, безопасно, вредно и т.н.;
– не е курс по психоманипулации в козметиката – вредни съставки, демонизирани съставки;
– не е курс по козметични претенции (claims);
– не е курс по химия на козметичните рецептури и форми;
– не е курс по химиофобия;
– не е курс по маркетинг на козметичните продукти;
– не е курс по етикетиране и ценообразуване;

Курсът е любителски и не дава професионална квалификация.