Ако за вас вече няма тайни как се случва магията на козметичните кремове, но искате да задълбочите знанията си след Курса по козметични емулсии за начинаещи, то този курс е точно за вас. За да се включите в този курс, е необходимо да сте участвали в Курса за начинаещи.
Козметичният крем представлява хармония между науката, естетиката и наслада за всяко наше сетиво.
Настоящият курс е с подчертано научен контекст, но това не трябва да плаши желаещите да научат всички тайни на бялата козметика. 
Както обикновено, в началото обсъждаме козметичните форми, за да се впуснем този път дълбоко в принципите на физикохимията, които важат дори за най-обикновените кремове на рафтовете на всеки супермаркет. Емулсионната козметична форма има своите предимства, които надвишават тези на базовите масла. По време на курса обсъждаме и конкретните функции на козметичните емулсии, каква емулсия да създадем според случая и откъде точно да тръгнем за да я създадем.

Разширяваме кръгозора си относно компонентите на козметичната емулсия. Повърхностното и междуфазовото напрежение в емулсиите са фактори, които не само не трябва да пренебрегваме, а и трябва да можем да управляваме, тъй както и силите на привличане и гравитацията. Създаването на идеалната козметична емулсия е резултат от знания и изчисления. Трябва да познаваме и евентуалните причини за проблеми при козметичните кремове.
Активните съставки имат своята философия, която е необходимо да се научим да познаваме от основи.

Курсът по емулсии за напреднали се състои от две части – теория и практика.

В практическата част всички участници, използвайки опита си от Курса по козметични емулсии за начинаещи, участват във формулирането на по-сложни и интересни емулсионни варианти, като предназначението и компонентите им го избират самите участници посредством отворена дискусия. След необходимите стъпки по формулирането и необходимите изчисления се пристъпва към работа, като в изработката на продукта участват всички.

Курсът е любителски и не дава професионална квалификация.

Подобни публикации