На около десетия път, след като бях запитана едно и също нещо, зададено, разбира се, в различен словоред, в различни случаи и от различни хора, реших да дам един еднозначен, и окончателен отговор чрез публикация.
Ето я, именно тази публикация. Признавам, че възнамерявам да използвам линка й вместо отговор за бъдещи въпроси от този род 🙂

Какви са запитванията ли?
– Кога ще направиш курс кои козметични съставки са „ок“ и кои – не?
– Кажи ми как да разпознавам „вредните съставки“ в козметиката?
– Можеш ли да погледнеш този продукт и да ми кажеш какво съдържа?
– Този продукт според теб ще бъде ли подходящ за мен?
– И т.н. и т.н ….

От броя блогове, уебсайтове и фейсбук персонажи и страници, които приканват гръмко да „четем INCI“ или дори да „разчетат INCI“ за нас, би трябвало веднъж завинаги да е настъпила окончателна и вселенска яснота по въпроса. Явно обаче не е така, и причина очевидно има. Всъщност, въпросът е комплексен.

Защо да се научим да „четем“ INCI?
Да четем етикетите на козметичните продукти, дори в най-микроскопичните им участъци, е задължение на потребителя. Считам, че да си информиран с какво се мажеш, не е по-различно от това да сключиш договор с банка или мобилен оператор, както и да имаш данъчна грамотност. Съвременният потребител, особено в рамките на Европейския съюз има много и добре рамкирани права, но задължението да се информира е изцяло негово. Надали ще отречете, че при всички положения и аспекти на живота да си информиран е важно.  Досадно е, но е факт. Същото се отнася и за „козметичната грамотност“.

Нуждата да се даде единна стандартна номенклатура на козметичните съставки е била дефинирана в началото на 1973, когато още не е било в сила задължението да се изписва на етикета списъка със съставките. Номенклатурата до този момент е била изцяло на английски. През 1993 г., съществуващата номенклатура, която споменах по-горе, наречена „Adopted Names“ е преименувана на “INCI” (International Nomenclature Cosmetic Ingredients). Не се касае само за преименуване обаче, в същия момент са били установени правила, за да бъде тази номенклатура систематизирана и международно валидна.

Информацията
Основният носител на най-точната информация и пряко комуникационно средство между производителя и крайния потребител на козметични продукти е опаковката. Няма да се спирам на нейния естетически облик, начин на поднасяне на подканата за покупка на този продукт и какво се претендира, че той прави. Има много критерии, на които трябва да отговаря една опаковка на козметичен продукт, била тя първична или вторична.
Ще се спра само върху информацията относно съставките, които тя може да ни даде, и които не може.

Какво е важно да знаете, когато четете INCI?
Че има аспекти на козметичния продукт, които няма как да се разберат от този списък. От INCI няма начин да определите нито концентрацията, нито ефикасността, безопасността или чистотата на дадена козметична съставка. Още по-малко от въпросната номенклатура ще можете да разберете за комплексното въздействие на всички съставки в определената (и неизвестна за вас) пропорция и степента на ефекта на този комплекс точно в тези пропорции.

Какво можете да научите от INCI на продукта?
Можете да добиете конкретна информация какво наистина има в него. Можете да си помогнете в избора на конкретен продукт измежду много от същата категория на рафта в магазина. Можете да добиете идея за съотношението качество/цена.
Можете, превантивно, преди употреба и нежелана реакция, да индивидуализирате наличието на съставка, към която знаете, че сте алергични.

Като заключение
Като заключение на това мое кратко излияние на тема INCI, бих казала, че е абсолютно оправдано желанието да се знае какво съдържа козметичния продукт. Но е неоправдано да се изживяваме като специалисти по козметология или токсикология в състояние да разпознаем, още по-малко да анализираме съдържанието, камо ли да правим изводи за неговата полза, вредност или дори опасност.
Вманиачаването и втурването „на лов“  за „вредни“, „смъртоносни“ козметични съставки не е в ничия помощ и не помага за обективна оценка на козметичните продукти. Аргументите „за“ или „против“ една козметична съставка е несериозно да се обсъждат на ниво „пием си кафето, … стана на въпрос, или … четем във фейсбук …“, а трябва да имат доказателственост, далеч от тази на любителските блогове и уебсайтове.

Ако възнамерявате да започнете да се занимавате професионално с козметика на ниво формулиране и производство, ако сте козметик, ако просто сте любознателен клиент и желаете да се информирате безпристрастно, компетентно и достъпно за всички аспекти на международната номенклатура INCI, ви каня да се включите в моя мотивиращо всеобхватен целодневен тематичен курс. След него няма да имате неясноти в нито един аспект на ниво INCI, а дори и да се появат такива, ще знаете къде и как да търсите правдоподобна информация.
Защото такава има.

До нови срещи!